HD FITNESS CENTER THÔNG BÁO LINK ĐĂNG KÝ TẬP LUYỆN ONLINE

Đối với khách hàng đăng ký tập luyện tại Cơ sở 491 Hải Phòng đăng ký tại đây: https://forms.gle/UYTh9pKUtZ75JEpR8 Đối với khách hàng đăng ký tập luyện tại Cơ sỏ 878 Tôn Đức Thắng đăng ký tại đây: https://forms.gle/GPDsALPWkGSPK9Xi9 Tuân thủ theo chỉ thị số 7009/UBND-KGVT của UBND TP. Đà Nẵng về phòng chống dịch …

HD FITNESS CENTER THÔNG BÁO LINK ĐĂNG KÝ TẬP LUYỆN ONLINE Read More »