CHÍNH SÁCH MEMBER

Chính Sách Member

CHÍNH SÁCH & NỘI QUY
TẠI HD FITNESS CENTER VIỆT NAM

 • Dịch vụ tập luyện chỉ được bắt đầu khi số tiền thanh toán trước tối thiểu 50% trị giá gói tập.
 • Biên lai đặt cọc này có giá trị trong 14 ngày. Khách hàng được yêu cầu thanh toán đủ phần còn lại của khẩu hợp đồng trong thời hạn cho phép. Sau 14 ngày, khoản tiền cọc sẽ không có giá trị và không được hoàn trả, chuyển nhượng và dùng để thanh toán các khoản khác của hội viên.
 • Hội viên phải check-in tại quầy lễ tân trước khi vào tập luyện.
 • Club có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng không mang theo thẻ tập.
 • Thời hạn hợp đồng có hiệu lực không được gia hạn thêm trừ trường hợp được HD FITNESS CENTER VIỆT NAM đồng ý bằng văn bản.
 • Các khoản thanh toán là không hoàn trả.
 • Hội viên có quyền được bảo lưu, thời gian bảo lưu ngắn nhất 7 ngày:
  • Đối với gói 24 tháng: Bảo lưu 6 lần, tối đa 3 tháng/lần.
  • Đối với gói 12 tháng: Bảo lưu 3 lần, tối đa 3 tháng/lần.
  • Đối với gói 6 tháng: Bảo lưu 3 lần, tối đa 1 tháng/lần.
 • Hội viên được chuyển nhượng thẻ tập của mình cho khách hàng khác không phải là hội viên của trung tâm và người nhận chuyển nhượng sẽ mất quyền bảo lưu và chuyển nhượng.
 • Trường hợp khách mang thai trong khi tập luyện tại trung tâm, trung tâm sẽ tặng 1 năm bảo lưu cho khách hàng và 10 buổi tập với PT sau khi khách hàng đi tập trở lại.

CHÍNH SÁCH & NỘI QUY TẠI HD FITNESS CENTER VIỆT NAM

 • Dịch vụ tập luyện chỉ được bắt đầu khi số tiền thanh toán trước tối thiểu 50% trị giá gói tập.
 • Biên lai đặt cọc này có giá trị trong 14 ngày. Khách hàng được yêu cầu thanh toán đủ phần còn lại của khẩu hợp đồng trong thời hạn cho phép. Sau 14 ngày, khoản tiền cọc sẽ không có giá trị và không được hoàn trả, chuyển nhượng và dùng để thanh toán các khoản khác của hội viên.
 • Hội viên phải check-in tại quầy lễ tân trước khi vào tập luyện.
 • Club có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng không mang theo thẻ tập.
 • Thời hạn hợp đồng có hiệu lực không được gia hạn thêm trừ trường hợp được HD FITNESS CENTER VIỆT NAM đồng ý bằng văn bản.
 • Các khoản thanh toán là không hoàn trả.
 • Hội viên có quyền được bảo lưu, thời gian bảo lưu ngắn nhất 7 ngày:
  • Đối với gói 24 tháng: Bảo lưu 6 lần, tối đa 3 tháng/lần.
  • Đối với gói 12 tháng: Bảo lưu 3 lần, tối đa 3 tháng/lần.
  • Đối với gói 6 tháng: Bảo lưu 3 lần, tối đa 1 tháng/lần.
 • Hội viên được chuyển nhượng thẻ tập của mình cho khách hàng khác không phải là hội viên của trung tâm và người nhận chuyển nhượng sẽ mất quyền bảo lưu và chuyển nhượng.
 • Trường hợp khách mang thai trong khi tập luyện tại trung tâm, trung tâm sẽ tặng 1 năm bảo lưu cho khách hàng và 10 buổi tập với PT sau khi khách hàng đi tập trở lại.
5/5 (1 Review)
ĐĂNG KÝ TẬP THỬ

Bạn muốn tập luyện tại hệ thống phòng Gym bậc nhất Đà Nẵng? Bạn mong muốn trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp cùng những lớp học đa dạng? Chần chờ gì nữa hãy đến HD Fitness và đăng ký tập thử ngay nào!

Chính Sách Member
ĐĂNG KÝ TẬP THỬ

Bạn muốn tập luyện tại hệ thống phòng Gym bậc nhất Đà Nẵng? Muốn trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và lớp học đa dạng tại HD Fitness? Còn đợi chờ gì nữa mà không đăng ký tập thử ngay!