CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hệ thống HD Fitness Center phủ sóng 04 Quận lớn tại TP. Đà Nẵng cùng trang thiết bị chất lượng ở tất cả các bộ môn Gym – Yoga – Group X